Om lönen ska få styra

Camilla Björkman

Idag presenterade Saco rapporten Allt unga behöver veta om arbetsmarknaden. Funderar du på att plugga eller är mitt uppe i studierna och vill ha en bra strategi för att lyckas på arbetsmarknaden bör du läsa rapporten. Den är också intressant om man vill slå hål på några vanliga myter. En föreställning många har är att val av lärosäte har stor betydelse för hur bra man lyckas på arbetsmarknaden. Forskningen visar dock att en utbildning från ett fint och anrikt universitet inte per automatik ger mer i lön och en lyckad karriär. Det är istället vilken utbildning du valt och personliga egenskaper som spelar mer roll för inkomsten senare i livet. 

Flera av mina kursare bytte lärosäte under studietiden. Dom trivdes med utbildningen men hade en plan. Ryktet gick om att några attraktiv arbetsgivare bara anställde personer med examen från de traditionella universitetsorterna. Det var bara att packa väskan. Enligt rapporten är detta byte ingen bra strategi. Bytet tycks istället vara förenat med en negativ spiral. Bytare har i genomsnitt något lägre inkomst än de som stannar kvar trots att studenten byter till lärosäte som upplevs som bättre.

Andra slutsatser från rapporten:

  • Tidsaspekten påverkar mycket. Korta utbildningar med relativt höga löner ger i regel bra avkastning. Förläng inte dina studier i onödan, t.ex. genom att ta sabbatsår eller genom att jobba så mycket under studietiden så att du inte hinner med dina studier. Om du överväger att byta lärosäte bör du också se till att din studietid inte förlängs.
  • Arbetslöshet påverkar mycket. Även en kort tids arbetslöshet direkt efter studierna visar på långtgående konsekvenser för livslönen. Försök finna ett arbete, oavsett arbetets kvalifikationsnivå.
  • Arbete (under studietiden) och utlandserfarenhet påverkar inte din ställning på arbetsmarknaden så mycket som folk gärna tror.