Kårobligatoriet och stiftelsehögskolorna

admin

Den första juli i år avskaffas det ca 400år gamla kårobligatoriet. Det har i och för sig avskaffats en gång tidigare under 90-talet men återinfördes igen innan avskaffandet hade hunnit få genomslag. Den här gången verkar det nog ändå som om avskaffandet kommer hålla i sig, även om oppositionen kraftigt kritiserat det sätt som regerigen skött det hela. Hur som, den första juli ska det bort för samtliga statliga högskolor, stiftelsehögskolorna verkar däremot välja en annan väg. Både Chalmers och Högskolan i Jönköping har beslutat att behålla obligatoriet för sina studenter. Vilket borde borde vara helt ok med tanke på regeringens ambition om ökad frihet för lärosätena att bestämma över sin organisation etc. Men krockar ordentligt med regeringens argument för avskaffandet som bland annat gick ut på var och ens rätt att bestämma vilken förening hon eller han vill vara en del av.

För några dagar sedan skickade Mikael Damberg, (S) riksdagsledamot, in en fråga till Tobias Krantz, (FP) högskole- och forskningsminister, och frågade: 

Anser statsrådet att det är förenligt med riksdagens beslut och med regeringens avsikt att kårobligatoriet behålls på stiftelsehögskolorna, eller avser statsrådet att inskränka stiftelsehögskolornas frihet att fatta denna typ av beslut?

Idag kom svaret:

Regeringens uppfattning är att obligatoriskt föreningsmedlemskap är högst tvivelaktigt utifrån centrala demokratiska principer. Kårobligatoriets avskaffande är en principiellt viktig fråga. Jag avser att noga följa utvecklingen och vill inte utesluta att det finns anledning att återkomma till frågan.

Spännande svar på spännande fråga. Framtiden får utvisa var gränsen för autonmin egentligen går.