Då kan budgivningen börja

Camilla Björkman

Jusek driver kampanjen jagvillhaundervisning.nu. Vi har ställt några frågor till partierna för att få koll på hur de ska arbeta med att förstärka utbildningskvaliteten för framförallt samhällsvetenskapliga utbildningar under nästa mandatperiod. Något parti blickar mest bakåt. Ett parti vill att antalet lärarledda timmar skrivs in i kursplanen. Många partier tycker en rejäl kvalitetssatsning på grundutbildningen är den mest prioriterade utbildningspolitiska frågan under nästa mandatperiod. Ett parti går mot strömmen och prioriterar höjda studiebidrag högre på agendan. Vilket parti tror du står för dina tankar och åsikter? Ta del av resultatet här.

Enkäten bekräftar att satsningar på högskolans grundutbildning är en viktig fråga för många partier under nästa mandatperiod. Det saknas dock konkreta och tillräckliga vallöften om hur  partierna ska förbättra utbildningskvaliteten. Jusek kräver kraftigt ökade resurser och  att det resursfördelningssystem som idag styr ses över och förändras. Idag presenterar folkpartiet, moderaterna, centern och kristdemokraterna alliansens slutrapport om utbildning. Nu får vi hoppas rapporten innehåller några vallöften som innebär satsningar på högre utbildning och ett konkurrenskraftigt Sverige. Då kan budgivningen börja! 

P.S. SFS driver också kampanj för bättre grundutbildning.nu. Där kan du bland annat fråga din politiker och skriva på en namninsamling för bättre grundutbildning och bättre välfärd.