Klipp dig och skaffa ett jobb!

admin

… heter Saco Stdentråds seminarium där mer arbetslivsanknytning iden högre utbildningen och en arbetsförmedling som är bättre på att stödja akademiker till arbete efterfrågas. Mikael Damberg(S) Tomas Tobé (M) Marie Silvferstolpe Almega och Lisa Gemmel Saco Studentråd medverkade.

Under seminariet lyftes även en fråga som ligger Jusek varmt om hjärtat, vikten av mer resurser till grundutbildningen. Damberg nämnde flera gånger de 400 miljoner som de rödgröna vill satsa, ingen motsvarande satsning är att vänta från alliansen verkar det som enl Tobé. Synd tycker jag, för det, och mer, behövs.

Seminariet var väldigt välbesökt, vilket samtliga seminarier jag besökt hittills varit. Fantastiskt med tanke på den oerhörda mängden aktiviteter som arrangeras i år!