Jusek i Prideparaden 2010: Mod att gå framåt – kraft att förändra

Lina Månsdotter

Jusek i Prideparaden 2010 Foto: Thomas Ohlsson
I lördags deltog Jusek för första gången under egen banderoll i Stockholm Pride Parad. Vi var femton förtroendevalda, medlemmar och tjänstemän som gick under banderollen ”Mod att gå framåt – kraft att förändra”.

Det var en fantastisk upplevelse att se alla glada människor som samlats för att delta eller titta på paraden. Jag och en kollega hade även förmånen att delta vid några av de seminarier och debatter som anordnades under Pride i förra veckan. Det var intressant och lärorikt att lyssna på allt från debatt om normkritisk pedagogik i skolan och partiledarnas löften om förbättringar på lagstiftningsområdet (t.ex. att ta bort kravet på att transsexuella tvingas till sterilisering för att få genomgå behandling för ändrad könstillhörighet) till angelägen diskussion om svensk migrationspolitik. Starkast var nog upplevelsen av Pride Park där festivaldeltagarna samlades för underhållning av olika slag. Det var som att vara i en värld där heteronormen upplösts och människor fritt kunde ge uttryck för sin kärlek oavsett om denna kallas hetero-, homo- eller bisexuell och uttrycka sin könsidentitet utan att riskera att utsättas för nedsättande omdömen, diskriminering eller till och med brott. En sån värld vill jag leva i!

Vid en transpolitisk debatt lyftes frågan om hur vi ska kunna förändra attityderna mot transpersoner i samhället. En av politikerna svarade att lagstiftningen till viss del kan påverka folks attityder, men att det stora arbetet ligger på det civila samhället, bl.a. facket. Jag tror att han har rätt. Jusek som organisation har en viktig uppgift i hur vi bemöter varandra och medlemmarna, men också att i samverkan med arbetsgivare verka för ett öppnare arbetsklimat på arbetsmarknaden i stort. Låt oss verka för att det inte bara är på Pride som vi kan våga vara öppna med vår sexuella läggning och könsidentitet!

Lina Månsdotter – gästbloggare, ombudsman Jusek i Malmö och ansvarig för Juseks medverkan i Prideparaden

Related Posts