Hur har krisen påverkat studenternas möjligheter på arbetsmarknaden?

admin

Jusek har sedan slutet av 60-talet genomfört en undersökning bland nyexamninerade inom Juseks utbiildningsområden för att ta reda på vad de tagit vägen efter examen. Årets undersökning, som gått ut till de som tog examen under perioden september 2008- augusti 2009 visar att trots dykande konjunktur och stigande arbetslöshetssiffror har de samhällsvetenskapliga studenterna klarat sig relativit väl. Delvis för att de hittat arbete, delvis för att de valt att förlänga sina studier.

I årets undersökning ligger den öppna arbetslösheten på 5 procent, det är lågt. Men som sagt, många har valt att läsa vidare, vilket delvis kan förklaras i en ny utbildningsstruktur. Andelen med kandidatexamen ökar och att den gruppen läser vidare mot en master är inte så förvånande och behöver inte vara ett tecken på övervintring, även om det säkert kan vara en delförklaring. Det verkar inte heller som att studenterna accepterat mindre kvalificerade arbeten i en tuffare konkurrens, tvärtom har andelen med kvalificerade arbetsuppgifter ökat och det är en trend som pågått sedan 2004 då frågan ställdes första gången.

Här hittar du hela rapporten Vilka är krisens konsekvenser?