Akademikerförbund kräver kvalitetssatsningar i högskolan

admin

Idag skriver närapå samtliga ordföranden för Sacoförbunden, däribland Juseks Göran Arrius, tillsammans med Saco och Saco Studentråd i Göteborgsposten. De uppmanar båda de politiska blocken att inte låta löftena om kvalitetssatsningar i högskolans grundutbildning stanna vid löften och ambitioner. I både Alliansens och de Rödgrönas valplattformar finns löften om mer pengar till de utbildningsområden som idag har minst. Det är bra och viktigt att de förslagen genomförs med hög prioritet.

De skriver bland annat 

Målsättningen måste vara minst tio timmars undervisning i veckan på alla akademiska utbildningar, möjlighet till praktik inom utbildningen för alla studenter som vill praktisera, mer studie- och yrkesvägledning under studietiden, och mer samverkan mellan högskolorna, arbetsgivare och näringsliv. Och all utbildning ska förstås vara väl förankrad i forskning.