Mer lärarledda timmar!

admin

Läser att styrelsen vid Umeås universitet beslutat om att studenterna ska få fler lärarledda lektioner. Stockholms universitets rektor Kåre Bremer tycker att det är för lätt att bli godkänd på högskolan, på grund av att kraven sänks när mötena mellan lärare och student blir för sällsynta. Det är roligt att se att Juseks med fleras tjat om fler lärarledda lektioner ger resultat. Jusek kräver att studenter ska ha minst 10 timmar lärarledd tid plus handledning per vecka, mindre än så är inte rimligt om högre studier ska vara något annat än självstudier.

Läs Juseks arbete för mer lärarledd tid här.