Tjänar kvinnor och män lika mycket?

Linda Egersten

Ny statistik från Medlingsinstitutet visar att kvinnor under 2009 i snitt tjänade 25 700 och män 30 100. Enligt rapporten har löneskillnaden mellan män och kvinnor minskat i alla sektorer mellan åren 2005-2009. Trots att skillnaden har minskat så skiljer det 4400: – i snitt mellan en kvinnlig och en manlig lön!

Vad beror löneskillnaden på? Enligt Juseks senaste arbetsmarknadsundersökning så är en orsak att män ger högre löneanspråk än vad kvinnor gör i en löneförhandling. Och trots detta så tjänar kvinnor mer på att ge löneanspråk än vad män gör. En annan orsak enligt vår undersökning kan vara att kvinnor och män söker sig till olika branscher och befattningar.

Enligt min egen analys handlar en bra löneförhandling om lyhördhet, ett gott självförtroende och att vara förberedd. Jag tror att vi alla tjänar på att vara en aning tuffare under löneförhandlingen, att vi vågar framhäva våra positiva egenskaper och vad vi bidrar med till verksamheten. Förhoppningsvis är det din kompetens som i slutändan speglar storleken på din plånbok och inte ditt kön.

Läs vidare om löner i vår arbetsmarknadsundersökning. Om du ska på anställningsintervju snart och vill ha pepp så ring vår studentjour eller medlemsjour och få hjälp av en professionell ombudsman.

Related Posts