Från helgen och framåt

admin

Jag är inne på de sista dagarna som ordförande för Juseks studerandesektion. I helgen håller vi nämligen årsmöte och då skall en ny styrelse och en ny ordförande väljas.

Det är med spänning jag kommer att följa den nästkommande styrelsens arbete. Det finns så mycket intressanta frågor att arbeta med det kommande året.

Att driva och påverka i frågor som varit viktiga för mig och för styrelsen har varit enormt roligt. När vi har drivit igenom beslut på kongresser eller fått en viktig beslutsfattare att lyssna på de argument vi har framfört så börjar jag äntligen förstå att påverkansarbete har enorma krafter…

En viktig fråga i det framtida påverkansarbetet är mångfalden på universitet och högskolor. Alla har rätt till en utbildning och jag tror att mångfald bidrar till en god kvalitet i svensk forskning och utbildning. Med en öppenhet för etnisk, kulturell och social bakgrund kan vi åstadkomma en större förståelse för varandras olikheter. Jag tror att universitet och högskolor är en av de viktigaste plattformerna att börja på. Utbildning och forskning är motorn i vårt sätt att förstå världen och här skall varierande bakgrunder finnas representerade!

Med detta vill jag tacka för det förtroende och stöd jag har fått under det gångna året!