Studenter tvingas flyta

Robin Moberg

Ja ni läste rätt, flyta inte flytta. Studenter föreslås nu inackorderas på båtar runt om i Stockholm. Det är resultatet av att kommunerna i Stockholms län bara lyckats bygga 200 nya studentbostäder sedan 2007 och att studenter under många år inte har varit en prioriterad grupp.  Satsningen på att hitta nya och alternativa studentbostäder är på sätt och vis bra men för att verkligen lösa bostadskrisen krävs satsningar på mer permanenta boendeformer.

Det är inte för inte som Stockholm, Sveriges vackra huvudstad kallas för Nordens Venedig. Visst är det vackert med sjöutsikt men ett ordentligt och anständigt boende är för de flesta högre prioriterat än en vacker vy. 52.000 studenter står idag i kö för att få en bostad, det säger sig självt att enbart vattenbaserade lösningar inte kommer att täcka behovet av bostäder.

Stockholm i mitt hjärta

Kampanjen Läge för lägenheter lyfter fram några lösningar på bostadskrisen som jag anser att våra politiker borde ta i beaktning. En sänkt byggmoms och att se över fastighetsavgiften är två vägar att gå för att stimulera bostadsbyggandet för studenter.

I grunden handlar det om Sveriges strävan efter att vara en kunskapsnation i internationellt toppskick. Vill vi konkurrera med kunskap så är det självklart så att våra studenter måste ha tillgång till ett boende som erbjuder en god studiemiljö.

I vilket fall som helst är det bra att debatten om bostadskrisen fortsätter. Idag skriver Stefan Saidac om att göra om FMV:s lokaler vid Gärdet till studentbostäder. Ett förslag som jag stödjer fullt ut.

Slutligen vill jag bara poängtera att vi inte får glömma att studenter är en heterogen grupp vilket ställer krav på olika typer av boendeformer för att tillgodose att alla studenter har tillgång till ett anständigt boende. Några exempel på hur heterogen studentgruppen verkligen är lyfts fram i Högskoleverkets rapport Vilka är studenter?