Jusek kräver skyddad identitet inom rättsväsendet

Camilla Björkman

Tänk att känna oro när man går till jobbet på morgonen. Rådman Monica Nebelius skriver i DN om hur hon tvingats hoppa av ett uppmärksammat kopplerimål då hon och hennes familj blev utsatta för trakasserier. Jusek vill göra det möjligt för alla som arbetar inom rättsväsendet att få skyddade personuppgifter, även om konkreta hot saknas. Det säger Oscar Strömblad från Juseks ordförande för åklagarsektionen i sändning från Sveriges radio.

Hot, våld och trakasserier förekommer inom rättsväsendet. I en undersökning som Jusek present framgår det att åklagare är den grupp som drabbas i störst utsträckning. Av de åklagare som svarade på enkäten sade 40 procent att de känner sig otrygga och 25 procent uppgav att de utsatts för våld, hot eller trakasserier.

Vi får hoppas att frågan tas på allvar av regeringen. Åtgärder behövs för att våra medlemmar ska känna sig trygga.