Sätt din lön själv!

admin

Inte går du väl till ett kundmöte utan ett förslag att sälja in? Inte går du väl till en anställningsintervju utan att ha funderat över hur du ska sälja in dig själv? Inte går du väl till ditt lönesamtal utan en rejäl pitch för hur din nya lön ska sättas, eller??

Jag pratar dagligen med medlemmar som ska ha sitt årliga lönesamtal och vill ha ett bollplank. Ofta är synpunkten att man inte tycker sig ha något att säga till om och att lönesamtalet är ett spel för gallerierna då arbetsgivaren redan har satt lönen. Med den lönesamtalsmodell som Jusek förespråkar och som också i hög grad finns i de kollektivavtal som Jusek är part i, är det stor fokus på just processen.

Jag anser att förberedelse är A och O. Om du på varje lönesamtal talar om vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden du har och hur du utvecklats under året, så ökar chansen att arbetsgivare ger dig feedback och du får insikt i hur lönesättningen gjorts. Det kan som chef vara svårt att se vad alla arbetstagare gör i sitt dagliga arbete, men listar du det så ges chefen en tydlig bild om hur mycket du faktiskt bidrar med. Är chefen, som kanske ska ha tjugo sådana här samtal, dessutom dåligt förberedd för samtalet själv, så vinner du ytterligare på att vara väl påläst och insatt!

Min uppfattning är att man kanske inte alltid kan vara nöjd med sin lön eller höjning – det är till syvende och sist arbetsgivaren som sätter lönerna – men man ska kunna vara nöjd med resonemanget kring hur lönen har satts och kommer att sättas för just dig. Den som förbereder sig för sitt lönesamtal kommer i längden att få ett bättre resultat, det är jag övertygad om! Det är det som är löneprocessen!

Och du, att du inte får den lön du är värd, ska väl i vart fall inte hänga på din insats i lönesamtalet?!