Meritpoäng till högskolan skapar kaos

Camilla Björkman

Antagningsreglerna till högskolan har förändrats. Eleverna på gymnasiet kan för vissa kurser få meritpoäng. Det gäller till exempel kurser i matematik och språk. Vad förändringarna i systemet kan få för konsekvenser skriver Saco:s ordförande Anna Ekström om i UNT. Under sista terminen på gymnasiet kom en studievägledare till vår klass. Hon berättade att det var viktigt med bra betyg för att komma in på högskolan och konstaterade krasst att de som inte hade minst 15 poäng av 20 kunde glömma att komma in på högskolan. Det gick en stor suck genom rummet. Få hade bra koll på vad drömutbildningen krävde för betyg. Synd att skolan inte informerade om verkligheten  tidigare kan tyckas. Verkligheten var ju heller inte så svart och vit som vår studievägledare beskrev det. Vi får hoppas att bristen på information var ett undantag. Speciellt nu när val av kurser påverkar förutsättningarna att komma in på drömutbildningen. Alla har ju inte föräldrar som har den kollen.