Category Archive for "Karriär"

Irrationellt att rationalisera bort Krantz – en högskola utan minister

Sverige har 300.000 studenter och står för en avsevärd del av världens forskning. Trots det väljer regeringen att göra sig av med högskole- och forskningsminister Tobias Krantz. Det räcker inte med

Read More