Category Archive for "Skola"

Praktik efterfrågas..

I en nyligen publicerad artikel i Svenska dagbladet skriver Sofia Larsen och Louise Adelborg, Jusek om att så många som var tredje nyutexaminerad student ångrar sitt val av utbildning. I

Read More

Betygsinflation ett hot även mot den högre utbildningen?

I DN debatt 21/11 tar Ulrika Carlsson, centerpartiets talesperson i utbildningsfrågor, upp problemet med den befarade betygsinflationen. Centern föreslår, bland annat, ett införande av en samlad studentexamen för att komma

Read More

Finlands sak är vår – dags för nedskärningar i utbildningssektorn

Det finska regeringsprogrammet, som förenklat kan likställas med regeringens verksamhetsplan, inleds med orden ”Ett öppet, rättvist och djärvt Finland”. Det följs av ett stycke i vilket det konstateras att Finland ska

Read More

Arbetslivsanknytning måste bli en naturlig del av högre utbildning!

De teoretiska kunskaperna med vetenskaplig grund är de akademiska utbildningarnas stolthet. Denna stolthet får dock inte stoppa en modernare syn på högre utbildning. De praktiska inslagen och arbetslivsanknytningen är typexempel

Read More

En het skola och oväntade resultat

Skolan är het! Den glöder. Björklund lanserar ett förslag om att föra in skolk i betyget och oppositionen rasar. Lärarnas roll diskuteras, lärarlegitimation och resursfrågan har fått nytt liv. Skolan, ett ständigt politiskt

Read More