Category Archive for "Pension"

Deltidsarbetets baksida

I många branscher är ofrivilliga deltidsanställningar mer regel än undantag. Ofta är det inom låglöneyrken och ofta är det kvinnor som arbetar deltid. Att kvinnor är i majoritet bland de

Read More

Även pensionen är en jämställdhetsfråga

I dag får manliga pensionärer 25 procent av sin pension från tjänstepensionen. Kvinnor får 16 procent. Skillnaden har ökat mellan könen de senaste tio åren. Det oroar sig. Siffrorna kommer

Read More