Category Archive for "offentlig sektor"

Offentlig sektor – ta chansen att visa vad ni har att erbjuda!

Genom det nya centrala kollektivavtal som tecknas mellan Arbetsgivarverket och SACO-S gällande studentmedarbetare skapas ett läge där det kommer att vara enklare än någonsin för offentlig sektor att anställa studentmedarbetare.

Read More

Lite för populärt att spara på myndigheterna

Såhär i början av valåret har det blivit populärt att föreslå besparingar på myndigheter. Först ut var socialdemokraterna som menade att den statliga sektorn ska jobba ännu smartare än vad

Read More

Kommunsammanslagningar nödvändiga för att klara välfärden

En stor utmaning som Sverige står inför är att, trots sviktande skatteunderlag behålla god kvalitet i den service som kommunerna erbjuder. Allt fler äldre ska få tillgång till god vård

Read More

Upphandlarnas rädsla att göra fel är en fara för kvaliteten i välfärden

EU-parlamentet förväntas idag rösta igenom förändringar av lagar kring offentlig upphandling. Nu ska mindre fokus läggas på lägsta pris vid upphandling. Istället kommer det bli möjligt att i större utsträckning

Read More

Professionalisera den kommunala revisionen

Medborgarna ska ha höga förväntningar på offentlig sektor och den service som levereras. Ett lågt förtroende för den offentliga sektorn är ett hot mot välfärdssamhället. När mutor eller andra skandaler uppdagas

Read More

Ett växande Saco med högt förtroende

Sacokongressen som just gått av stapeln kan förstås sammanfattas på en mängd skilda sätt. Det formella är att 101 delegater från 22 medlemsförbund under två dagar stakat ut riktningen för

Read More

Fortsatt passiv förvaltningspolitik

Så kom då det slutliga beskedet. Regeringen går inte vidare med att reformera länsstyrelserna. Därmed faller det välmotiverade förslaget från utredaren Mats Sjöstrand om att minska antalet länsstyrelser från dagens

Read More

Säkra upphandlingskompetensen genom akademisk utbildning

860 miljarder kronor. Det är så mycket som offentlig sektor lägger årligen på köp av varor och tjänster från näringslivet. Den offentliga marknaden har exploderat och inneburit att till exempel

Read More

Så ska vi se till att välfärden inte går i konken

Oj, vilket jätteansvar en kommun har för oss alla invånare. Med en schysst förskola får barnen en bra start. Kommunens ansvar fortsätter sedan med skolan, följt av den första bostaden

Read More

Jusekpolitik på DN:s ledarsida

Ibland inträffar att man läser en text som man utan tvekan kunde satt sitt eget namn under. Så skedde i måndags då förre riksrevisorn Inga-Britt Ahlenius satt samman en kolumn till Dagens

Read More