Archive for januari, 2013

Fokusera på offentlig sektors verkliga utmaningar

Något av det vanskligaste som finns är att föra en saklig och framåtsyftande diskussion om offentlig sektor. Allt för ofta begränsas samtalet till att gälla principen om statsmakternas räckvidd gentemot

Read More

Gränsen mellan arbete och fritid

Innebär den nya tekniken en möjlighet eller hämsko i strävan efter balans mellan arbete och fritid? För vissa ökar förmodligen stressen när chefen förväntar sig snabba svar på mail även

Read More

Bejaka alla idéer som kan minska arbetslösheten

Det pågår en intensiv debatt om Arbetsförmedlingens organisation och resultat. Förslagen och synpunkterna är många, men hittills är det mer snack än verkstad. Karlshamns kommun, med en arbetslöshet om 12

Read More

Välkommet fokus på steget mellan studier och arbete

Vid årsskiftet tog Sverige över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. I regeringens nyhetsbrev går att läsa att regeringen bland annat vill använda ordförandeskapsåret till att satsa på att underlätta steget mellan

Read More

Sätt stopp för resursslöseriet på arbetsmarknaden

Sverige nådens år 2013. Omkring 1,3 miljoner människor är födda utomlands och ytterligare över 1 miljon invånare har minst en förälder som är född i ett annat land. Mer än

Read More