Posts Tagged "Högskoleverket"

Har vi lika möjligheter inom akademin, oavsett kön?

Andelen kvinnor som doktorerar har ökat kraftigt de senaste 20 åren visar Utbildningsstatistisk årsbok 2012 från SCB. Idag är varannan doktorsexaminerad kvinna. Hurra! Ett stort steg för jämställdheten, men dessvärre

Read More

Statistik dör sotdöden

Är statistik som samhällsvetenskapligt ämne på väg att försvinna i Sverige? Boven i dramat är ekonomiska incitament som får styra den akademiska utvecklingen. Kan regeringen verkligen försvara detta? När Högskoleverket

Read More

Bevare mig för prognoser…

Ska man satsa på att få jobb i framtiden ska man bli förskollärare, tandläkare eller biomedicinsk analytiker. Det tror i alla fall Högskoleverket i en ny rapport. Riktigt torsk blir

Read More