Category Archive for "offentlig sektor"

Fokusera på offentlig sektors verkliga utmaningar

Något av det vanskligaste som finns är att föra en saklig och framåtsyftande diskussion om offentlig sektor. Allt för ofta begränsas samtalet till att gälla principen om statsmakternas räckvidd gentemot

Read More

Tryggare domstolar garant för rättssäkerhet

God och effektiv rättsordning är en viktig grundbult för en fungerande demokrati. I en rykande färsk undersökning som Domstolsverket utfört på uppdrag av regeringen kartläggs hur ordningen upprätthålls i våra domstolar.

Read More

Hög tid att reformera länsstyrelserna

Förutsättningarna för Länsstyrelserna att driva en god verksamhet har de senaste åren stadigt försämrats. Det konstaterar statens utredare Mats Sjöstrand, som bland annat vill slå ihop dagens 21 länsstyrelser till

Read More

Fokus på kvalitet och värdegrund i offentlig sektor

Vi behöver veta mer om kvaliteten i den offentliga sektorn. Och ett etiskt förhållningssätt bidrar till att kvaliteten blir bättre. Det var panelen på Juseks första seminarium i serien I

Read More