Category Archive for "Jämställdhet"

Kan a-kassan bli rättvis?

I dagarna lanserade Moderaterna ett nytt förslag för beräkning av a-kassa. Istället för dagens system, där det är antalet timmar som styr, och beräkningen dels görs utifrån arbetad tid, dels

Read More

Ditt kön påverkar ditt utbildningsval

Den 16:e april är den sista ansökningsdagen till höstterminen 2012. Många förväntansfulla framtida studenter kommer med spänning att invänta sommarens antagningsbesked. Men vad är det egentligen som får en person att välja

Read More

Hur många timmar har du lön idag?

Kvinnor och män tjänar inte lika mycket. Det har sin grund i en hel massa förklaringar som olika branscher, utbildning, heltid eller deltid, you name it. Men att en löneskillnad

Read More

Det måste bli lättare att omskola sig

I en artikel i Svenska dagbladet lyfter Per Persson och Elisabeth Brandt Ygeman, från LO-distriktet i Stockholms län, frågan om möjligheten till att omskola sig. Även om skribenternas lösningar på

Read More

Kvinnliga akademiker är duktiga, men det är männen som får jobb

I dagens nyhetsbrev från Högskoleverket står följande två rubriker direkt efter varandra: ” Kvinnor presterar bättre än män i högskolan”, och ” Manliga akademiker etablerar sig snabbare”. Statistik från Högskoleverket

Read More

Kristdemokraternas familjepolitik riskerar att befästa löneskillnaderna

Idag presenterade Kristdemokraternas familjepolitiska arbetsgrupp ett förslag till en ny familjepolitik. De vill bland annat avskaffa jämställdhetsbonusen och förstärka vårdnadsbidraget. Dessutom vill de avskaffa de så kallade ”pappamånaderna” (ett högst

Read More

Rekrytering och resultat

Jag har fortsatt att fundera på hur resultatdiskursen påverkar oss i vår vardag. På vår arbetsplats, i våra familjer och i idrottssammanhang. Men ett område som verkligen har fastnat för är hur

Read More

Faktafattigt tyckande om jämställdhet gör mig mörkrädd

Först läste jag det här och blev så trött. En lärare (!) som på allvar tycks mena att ökad jämställdhet leder till färre barn. Det gör mig mörkrädd. Artikeln baseras

Read More

Har vi lika möjligheter inom akademin, oavsett kön?

Andelen kvinnor som doktorerar har ökat kraftigt de senaste 20 åren visar Utbildningsstatistisk årsbok 2012 från SCB. Idag är varannan doktorsexaminerad kvinna. Hurra! Ett stort steg för jämställdheten, men dessvärre

Read More

Almedalen och mångfalden

Det är fem dagar sedan Almedalsveckan avslutades och jag har sedan jag åkte därifrån sakta men säkert återkommit till normalt tillstånd. För Almedalen är något alldeles speciellt, det kan jag

Read More