Föregående
Nästa
Slider

Viktigare än regerings-
taburetter är vad som uträttas

Hur valresultatet ska omsättas debatteras för fullt. Antingen en regering av moderater, och troligen kristdemokrater, med acceptans från Sverigedemokraterna eller en regering av socialdemokrater, och möjligen miljöpartister, som påräknar stöd

Nedslående känslor styr debatten om invandring

Med en knapp månad till valdagen sysselsätter frågan om migration fortsatt stora delar av valmanskåren och det politiska kommentatoriatet. Mycket kan sägas, och har sagts, i ärendet. Nedslående nog handlar

Låt vetenskaplig kunskap spela större roll i valdebatten.

Nyligen anlände den sista stora SCB-mätning av väljarsympatier som publiceras före valet. Läsningen lär ha skapat oro på flera partikanslier. Valfeber kan i sin tur lätt fresta till en mer