Posts Tagged "arbetsmarknadspolitik"

Politik för ett bättre arbetsliv

Som fackförbund är Juseks roll att förbättra för medlemmarna. Arbetslivet påverkas inte bara av rent fackliga frågor som vi kan jobba med i exempelvis avtalsförhandlingar, utan också av breda samhällspolitiska

Read More

Fortsatt förvirring kring Arbetsförmedlingen

Att som moderaternas Bettina Kashefi formulera sig som att man inte utesluter att partiet är för privata aktörer inom Arbetsförmedlingen, är ett alltför vagt besked i tider av hög arbetslöshet

Read More

Hög tid att förändra Arbetsförmedlingen

Vi befinner oss i ett underligt politiskt landskap. Vänsterpartister håller Moderaterna i hand, medan övriga partier förespråkar mer eller mindre omfattande förändringar inom Arbetsförmedlingen. Jusek sällar sig till de senare. I

Read More

Goda exempel på arbetsmarknadskopplingar

Juseks arbetsmarknadsundersökningar brukar teckna en dyster bild av arbetsmarknadsanknytningen under studietiden. Vår senaste är tyvärr inget undantag. Det går dessutom åt fel håll. Färre studenter är nöjda med informationen om och kontakten med arbetsmarknaden, och allt

Read More

Arbetsmarknadspolitiken – en resa med många byten och oklart mål

Arbetsförmedlingen har inte bara svåra uppgifter. De är många också. Ibland tycks de svåra att förena: som att å ena sidan coacha en arbetssökande och att å andra sidan kontrollera att samma person

Read More