Posts Tagged "arbetstid"

Vi måste inte dela på jobben

Med jämna mellanrum tar debatten om kortare arbetstid fart. Lite besynnerligt med tanke på den intuitiva insikten att vi snarare behöver jobba mer och längre för att klara framtida välfärdsåtaganden

Read More

Tid är inte alltid pengar

Stämpelklocka är på många arbetsplatser ett minne blott. Ord som flexibilitet och eget ansvar har tagit över. Många av Juseks medlemmar har inte övertidsersättning. Tiden ska istället i det långa loppet gå ihop.

Read More

Fler, flashigare och flexiblare jobb i framtidens EU?

Ambitionerna för EU:s framtida arbetsmarknad är minst sagt ambitiösa. Jobben ska inte bara bli fler, de ska också bli bättre och flexiblare. För att undvika större ekonomiska kriser framöver vill

Read More

Vi jobbar faktiskt mindre nuförtiden

Eller rättare sagt: Vi jobbar kortare tid. Den ständiga debatten om det allt högre tempot i arbetslivet bygger ofta på föreställningen om att vi lägger ner mer och mer av

Read More