Posts Tagged "Fullmäktige"

Ett historiskt beslut

Jusek ska vara ett förbund i takt med tiden. Ständigt fortsätta att utveckla våra arbetsmetoder, hitta nya lösningar och öka medlemsnyttan. Därför är det med glädje som jag ser tillbaka

Read More

Fullmäktige visar vägen för hela Jusek

Just nu pågår förberedelserna inför Juseks fullmäktige som äger rum den 14-15 maj 2013. Det är då vi beslutar om vilken inriktning Jusek ska ha för de kommande tre åren.

Read More

Med studentperspektivet som insats

Först av allt vill jag framhäva min stolthet över studenternas insatser på fullmäktige. Vilket fantastiskt arbete alla utförde! Vi fick in ett större studentperspektiv i visionsprogrammet, vi fick igenom att

Read More

Bara valen kvar!

Juseks fullmäktige 2010 går nu in på sina sista punkter, kvar att besluta om är ledamöter till styrelsen, valberedning och revisorer. Göran Arrius blev för en stund sendan enhälligt omvald

Read More

Dags för fullmäktige!

Imorgon klockan 10.00 börjar det! Då öppnas Juseks fullmäktige 2010 av ordförande Göran Arrius. Jusek håller fullmäktige vart tredje år och nu sitter jag och tittar igenom handlingarna en sista

Read More