Posts Tagged "Gustav Fridolin"

Show us the money, regeringen

I förra veckan presenterade regeringen en plan för att förbättra möjligheterna för etablering på arbetsmarknaden och i samhället för nyanlända. Etableringsplanen tar bland annat sikte på bättre svenskutbildning, en effektivare valideringsprocess

Read More

Extraskatt för skolan är extraskatt för välutbildade

I dagens DN läser jag en stort uppslagen debattartikel där ledningen för MP lanserar kravet att den statliga skatten ska höjas med tre procent för alla ”höginkomsttagare”. Detta är enligt

Read More