Posts Tagged "karriär på lika villkor"

Show us the money, regeringen

I förra veckan presenterade regeringen en plan för att förbättra möjligheterna för etablering på arbetsmarknaden och i samhället för nyanlända. Etableringsplanen tar bland annat sikte på bättre svenskutbildning, en effektivare valideringsprocess

Read More

Skärpning Vänsterpartiet

Äntligen diskuteras föräldraförsäkringen igen! Som vi längtat. På Jusek är vi nämligen övertygade om att föräldraförsäkringens utformning inverkar på mäns och kvinnors möjlighet att göra karriär på lika villkor. Och

Read More

Hur gamla är dina föräldrar?

I morse fick vi besök av Ylva Johansson (S) och Maria Abrahamsson (M) här på Jusek. Temat var Karriär på lika villkor, varför är det så svårt? Jämställdheten på arbetsmarknaden,

Read More