Posts Tagged "pension"

Ha inte pensionsångest!

Har du pensionsångest? Du är inte ensam. Jag, som pensionsexpert, vet att ämnet väcker olust. Mitt eget intresse för pension började gro när jag arbetade som ombudsman på ett annat

Read More

Olika skeden i livet kräver olika lösningar

I november presenterade Facken inom industrin (FI) sina yrkanden för 2016 års avtalsrörelse i privat sektor. Deras uppfattning om nivån på löneökningar bestämdes till 2,8 procent. Efter förhandlingar senare under

Read More

När tänkte du senast på din framtida pension?

Vi är alla medvetna om att när vi blir erbjudna ett nytt jobb gäller det att förhandla fram en bra lön. Men – handen på hjärtat – hur många av

Read More

Så kan fler jobba precis så länge de vill

Pensionsåldern föreslås höjas från dagens 65 år till 66 år 2019. Klokt anser vissa, vansinne menar andra. Inte oväntat går skiljelinjen mellan de som till vardags klagar över gamnacken framför

Read More

Hur ska vi ha´t och var ska vi ta´t när vi blir gamla?

De allra svåraste och för medlemmarna mest betydelsefulla förhandlingarna, är nog pensionsförhandlingarna. När de är på agendan behandlas oerhört stora ekonomiska värden. En avtalsrörelse om löner är rena västanfläkten jämfört

Read More

Deltidsarbetets baksida

I många branscher är ofrivilliga deltidsanställningar mer regel än undantag. Ofta är det inom låglöneyrken och ofta är det kvinnor som arbetar deltid. Att kvinnor är i majoritet bland de

Read More

Även pensionen är en jämställdhetsfråga

I dag får manliga pensionärer 25 procent av sin pension från tjänstepensionen. Kvinnor får 16 procent. Skillnaden har ökat mellan könen de senaste tio åren. Det oroar sig. Siffrorna kommer

Read More