Posts Tagged "Stefan Löfven"

Show us the money, regeringen

I förra veckan presenterade regeringen en plan för att förbättra möjligheterna för etablering på arbetsmarknaden och i samhället för nyanlända. Etableringsplanen tar bland annat sikte på bättre svenskutbildning, en effektivare valideringsprocess

Read More

Slå vakt om premiepensionen

Det blåser snålt kring premiepensionen. Stefan Löfvén, LO och många pensionärsorganisationer vill ha bort den. Framtida inbetalningar ska istället pytsas in i AP-fonderna. Till och med vår egen centralorganisation Saco

Read More

Kill your darlings, Reinfeldt och Löfven

A-kassan fungerar inte optimalt i sin nuvarande form. Alldeles för många står utanför a-kassan. Alldeles för få kvalificerar sig för ersättning. Ersättningen är för låg och ersättningsreglerna är snåriga. A-kassan,

Read More