Posts Tagged "studentmedarbetare"

Offentlig sektor – ta chansen att visa vad ni har att erbjuda!

Genom det nya centrala kollektivavtal som tecknas mellan Arbetsgivarverket och SACO-S gällande studentmedarbetare skapas ett läge där det kommer att vara enklare än någonsin för offentlig sektor att anställa studentmedarbetare.

Read More

Ett växande Saco med högt förtroende

Sacokongressen som just gått av stapeln kan förstås sammanfattas på en mängd skilda sätt. Det formella är att 101 delegater från 22 medlemsförbund under två dagar stakat ut riktningen för

Read More

Bättre arbetsmarknads-
anknytning recept för ökad genomströmning

Helt i linje med önskningar från såväl Saco studentråd som Juseks studerandesektion vill Socialdemokraterna satsa på relevanta sommarkurser vid Sveriges högskolor och universitet. 30 miljoner kronor kommer avsättas i Socialdemokraternas

Read More

Studenter ska ha likvärdiga förutsättningar att söka jobb

De allra flesta jobb förmedlas via kontakter. Det visar Juseks undersökningar år efter år. Inte så konstigt kanske, många arbetsgivare använder sig inte av Arbetsförmedlingen i någon större omfattning och

Read More

Jusek välkomnar studentmedarbetare

Facken sätter stopp för systemet med studentmedarbetare, skriver Carl Göransson, Moderata Studenter, på SvD Brännpunkt. Bra att Göransson lyfter en viktig fråga. Men faktakollen är tyvärr under all kritik. Jusek

Read More

Välkommet fokus på steget mellan studier och arbete

Vid årsskiftet tog Sverige över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. I regeringens nyhetsbrev går att läsa att regeringen bland annat vill använda ordförandeskapsåret till att satsa på att underlätta steget mellan

Read More

Studentmedarbetare är bra men låt individen komma i första hand

Steget ut i arbetslivet är för många studenter fortfarande stort. Bristen på arbetslivsanknytning genomsyrar många teoretiska utbildningar och den oklara kopplingen mellan teori och praktik gör att många studenter inte

Read More

Framgångsfaktorer för jobb

Det är inte bara de som står längst bort från arbetsmarknaden som behöver stöd i steget in i arbetslivet. Bryggan mellan studier och arbetsliv fungerar inte. Det konstaterade arbetsmarknadsminister Hillevi

Read More

Staten kan få studentmedarbetare

Saco-S lägger idag ett yrkande om att teckna ett kollektivavtal för studentmedarbetare. Blir avtalet verklighet tror jag att positiva erfarenheter väntar för alla inblandade. Få nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare

Read More

Studentmedarbetare ett vinnande koncept?

I onsdags hade jag äran att delta i Jusek och Almegas seminarium om studentmedarbetare. För det första vill jag säga att som studiepolitiskt intresserad är jag glad för den uppmärksamhet

Read More