Posts Tagged "Ylva Johansson"

Show us the money, regeringen

I förra veckan presenterade regeringen en plan för att förbättra möjligheterna för etablering på arbetsmarknaden och i samhället för nyanlända. Etableringsplanen tar bland annat sikte på bättre svenskutbildning, en effektivare valideringsprocess

Read More

Fortsatt förvirring kring Arbetsförmedlingen

Att som moderaternas Bettina Kashefi formulera sig som att man inte utesluter att partiet är för privata aktörer inom Arbetsförmedlingen, är ett alltför vagt besked i tider av hög arbetslöshet

Read More

Hur gamla är dina föräldrar?

I morse fick vi besök av Ylva Johansson (S) och Maria Abrahamsson (M) här på Jusek. Temat var Karriär på lika villkor, varför är det så svårt? Jämställdheten på arbetsmarknaden,

Read More

På sex timmar hinner man köra många tvättmaskiner

Sveriges kvinnor lägger i snitt knappt 27 timmar per vecka på så kallat obetalt arbete. Det rör sig om matlagning, inköp av varor, omsorg om barn etc. Männen lägger ner

Read More